arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma congres

Hieronder vindt u het programma voor LVO 2024

donderdag 07 mrt

Dagvoorzitter: Thomas Eggen, Radboudumc AIOS orthopedie

08:30

Registratie en ontvangst

09:00 - 09:25 | Opening

09:00

Openingsfilm

09:05

Openingswoord

Nicole Dreessen, voorzitter LVO

09:10

N.t.b.

Minister Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport

09:45 - 10:45 | Plenaire sessie 1: Algemene chirurgie

09:45

Kinderbariatrie

Dr. F.M.H van Dielen, Maxima MC , Chirurg

10:15

Hyperbare zuurstoftherapie na een operatie

Dr. David Teguh, Amsterdam UMC, chirurgie/hyperbare geneeskunde

10:45

Pauze

11:15 - 12:45 | Plenaire sessie 2

11:15

PTED, de scopische behandeling van de HNP

Dr. Schröder, Park Medisch Centrum, chirurg

Bij PTED methode (Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie)  wordt de hernia met een endoscoop vanaf de zijkant van de wervelkolom benaderd. De endoscopische hernia operatie vindt plaats via een klein sneetje (8mm) in de huid, ongeveer 12 cm uit het midden waarlangs een smalle buis wordt opgeschoven naar de plaats waar zich de hernia bevindt. De operateur kan tegelijkertijd op een videoscherm zien waar de hernia zit. In de buis kunnen instrumenten worden opgeschoven, waarmee de operateur de hernia kan verwijderen. De ingreep vindt plaats onder locale verdoving om de functie van de zenuwen tijdens de operatie te kunnen observeren. Het grote voordeel is dat de patiënt niet onder narcose hoeft en geen ruggenprik krijgt. Drie uur na de operatie kan de patiënt weer rondlopen, meestal zonder beenpijn en wordt dezelfde dag ontslagen.

Er zijn slechts een paar plaatsen in Nederland waar deze ingreep wordt uitgevoerd. Het betreft een techniek waar internationaal veel onderzoek naar is gedaan. Vanaf maart 2009 hebben wij bijna 1100 patiënten via deze techniek behandeld met vergelijkbare resultaten als bij de klassieke benadering. De schade aan de rug is echter veel minder en het herstel is aanzienlijk beter en sneller.

11:45

Toekomstvisie met precisie

Maaike van Tol, Antoni van Leeuwenhoek, Operatieassistent

Bio
Ik ben operatieassistent met als specialisatie urologie en robotchirurgie en ik ben werkzaam als operatieassistent in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daarnaast verzorg ik als gastdocent de lessen Operatieve zorg en technieken urologie aan de Amstel Academie en ben ik auteur van het boek Urologische chirurgie zorg in de reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’. Urologie is zeg maar echt mijn ding!

Samenvatting
Aan het begin van deze eeuw werd met de introductie van robotgeassisteerde chirurgie geschiedenis geschreven. Of misschien wel beter gezegd, er werd gekeken naar de toekomst. Een toekomst waar we nu, anno 2024, middenin leven. Met de komst van de robotgeassisteerde chirurgie werd het mogelijk om met steeds meer precisie te opereren. Die precisie is van groot belang gebleken bij de behandeling van het prostaatcarcinoom. Waar 20 jaar geleden een open radicale prostatectomie de standaard was, is tegenwoordig de RALP (Robot geAssisteerde Laparoscopische radicale Prostatectomie) de gouden standaard bij operatief ingrijpen.

Maar de ontwikkelingen stoppen daar niet. Nu de techniek wordt beheerst, is de tijd daar om te onderzoeken hoe er met nog meer precisie geopereerd kan worden in de toekomst. Dit om de hoeveelheid positieve snijvlakken nog verder te verminderen en om nog betere oncologische uitkomsten te verkrijgen. Daarnaast is er nog meer winst te behalen op de kwaliteit van leven van patiënten wanneer er postoperatief een betere continentie en een betere potentie worden bereikt.

Beeldvorming zal daar een steeds grotere rol in gaan spelen. Wanneer preoperatieve beeldvorming geïntegreerd kan worden tijdens de peroperatieve fase van een radicale prostatectomie, dan zal het mogelijk zijn om peroperatief op het scherpst van de snede te kunnen opereren. Doormiddel van het gebruik van 3-D modellen, image guided navigatietechnieken, fluorescentie, tracers en drop-in probes wordt gekeken hoe patiënten met een prostaatcarcinoom met steeds grotere precisie kunnen worden behandeld. Nu nog in studieverband en het klinkt misschien als toekomstmuziek, maar wellicht over een aantal jaar het heden.

Maaike van Tol

12:05

Young Professional - Spreektijd en uitreiking award

Tamara Pater, Rodekruisziekenhuis Beverwijk, Operatieassistent

Wat vertel jij je collega?
Zoals uit vele onderzoeken blijkt, is de overdracht een risicovol moment voor de patiëntveiligheid. De chirurgische patiënt maakt in korte tijd meerdere overdrachten door. Steeds weer een verschuiving van de professionele verantwoordelijkheid.
De overdracht op de operatiekamer onder operatieassistenten verloopt meestal mondeling. Dit gebeurt bij pauze-aflos en dienstaflos. Bij zowel de omloop als de instrumenterende. Maar doen wij dit zo goed als dat wij zelf denken?
De overdracht standaardiseren geeft een aantoonbaar grotere patiëntveiligheid. Het leidt tot minder informatieverlies, minder miscommunicatie en zelfs tot grotere tevredenheid onder medewerkers.
Er bestaan vele methodieken om de overdracht te standaardiseren. Toch blijken deze voor operatieassistenten lastig toepasbaar. Zo ontdekte ze ook in Providence St Vincent Medical Center in Portland. Zij ontwikkelde een Overdrachtstool voor overdracht binnen het operatieve proces, genaamd SWITCH.
SWITCH is een overdrachtstool geschikt voor operatieassistenten, rekening houdend met de aandachtsgebieden die voor de patiëntveiligheid binnen het operatieve proces van belang zijn. SWITCH is inmiddels ook in andere centra op effectiviteit onderzocht.
Echter kan de methodiek zijn doel alleen dienen, wanneer deze op de juiste wijze geïmplementeerd wordt op de werkvloer. En wanneer de eindgebruikers (operatieassistenten) deze met zorg toepassen.
Doe je ook mee? SWITCH for safety.

Tamara Pater

12:15

Long chirurgie; less is more (for more)

Dr. Frederike Grimme, MCL, chirurg- oncoloog

In 2030 groeit de Nederlandse bevolkig naar 18.5 miljoen inwoners, een kwart van deze inwoners is ouder dan 65 jaar.
Met de toename van oudere bevolking zal de zorgvraag toenemen en het aantal mensen met longkanker of longaandoeningen stijgen.
Hoe kunnen we onze (operatieve) zorg zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten?
Welke rol spelen nieuwe technieken en welke rol kan het operatie team hierin innemen?

F. A. B. Grimme-klein

12:45

Lunch

Gesponsorde sessies

12:50

Wat is duurzamer een disposable of een reusable?

Door Stryker

In onze huidige zoektocht naar een duurzamere zorg wordt de impact van verschillende verbruiksartikelen vaak afgewogen.

Maar wat heeft nu daadwerkelijk een lagere impact op het milieu: het gebruik van disposables of reusables? Else De Ridder deelt haar visie en geeft een duidelijk beeld van alle factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

13:25

Wat is duurzamer een disposable of een reusable?

Door Stryker

In onze huidige zoektocht naar een duurzamere zorg wordt de impact van verschillende verbruiksartikelen vaak afgewogen.

Maar wat heeft nu daadwerkelijk een lagere impact op het milieu: het gebruik van disposables of reusables? Else De Ridder deelt haar visie en geeft een duidelijk beeld van alle factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

14:00 - 15:30 | Plenaire sessie 3: Technisch blok

14:00

Artificial Intelligence in Orthopedie en Trauma.

Dr. Job Doornberg, UMC Groningen, Orthopedisch traumachirurg

14:30

De toekomst van fluorescentie-geleide chirurgie

Dr. Denise Hilling, Erasmus MC, chirurg

Met behulp van fluorescentie-geleide chirurgie kunnen structuren of de doorbloeding van weefsel tijdens de operatie beter zichtbaar gemaakt worden en de techniek raakt steeds meer ingeburgerd in de standaard behandeling van patienten.

Tijdens deze presentatie zal ik het toekomstperspectief van fluorescentie-geleide chirurgie schetsen.

Denise Hilling

15:00

Technologische ontwikkelingen op de OK, nu en in de toekomst

Dr. ir. Joris Jaspers, Associate Professor Arbeidsbesparende Technologie, Medische Technologie, UMC Utrecht

Bio
Joris Jaspers is opgeleid als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TU Delft en is zijn hele werkzame leven actief in academische ziekenhuizen, waar hij samen met artsen, verpleegkundigen en OK-assistenten werkt aan technologische vernieuwingen voor de ziekenhuis zorg. Daarnaast betrekt hij en zijn team hier al snel bedrijven bij zodat de ontwikkelingen vanuit het UMC Utrecht ook daadwerkelijk de markt op kunnen en ook andere ziekenhuizen kunnen bereiken. Zo is Joris een tijdje betrokken geweest bij een startup die alternatieven voor Robotchirurgie naar de markt wilde brengen.

Joris is ook onderzoeker arbeidsbesparende technologie, waarin hij onderzoek hoe technologie zorgprofessionals zo kan ondersteunen dat zij zich kunnen concentreren op de patiëntenzorg en het gedoe eromheen; administratie, logistiek en fysiek zware taken zoveel mogelijk met technologie wordt ondersteund of overgenomen.

Samenvatting
In deze presentatie zal ik ingaan op recente technologische ontwikkelingen en de onderzoeken of pilots die er mee zijn uitgevoerd op de OK. Dit kunnen eenvoudige hulpmiddelen zijn die je gewoon kunt kopen en gebruiken tot meer complexe sensor- en robotica oplossingen. Voorbeelden die ik zal benoemen, van eenvoudig tot complex, zijn: ergonomische hulpmiddelen om bv patiënten te keren of instrumenten te hanteren, exoskeletten, rij-hulpmiddelen voor zware apparatuur tot logistieke robots en de laatste operatierobots op de markt. Daarnaast zal ik een kijkje in de toekomst geven van technologische ontwikkelingen en trends in de maatschappij die mogelijk ook zullen doordringen naar de OK. Van trend richting Opereren zonder snijden en autonome robots. Tenslotte zal ik ingaan op de rol van OK-assistenten bij Innovatie- en co-creatie trajecten.

Jaspers J.-TD-004

15:30

Koffiepauze

16:00 - 17:00 | Plenaire sessie 4

16:00

Zorg voor klimaat | Wat is de impact van klimaatverandering op onze gezondheid?

Maurice Middendorp, Meteoroloog RTL/Buienradar

Bio
Maurice Middendorp, meteoroloog bij Buienradar en RTL Weer, brengt het weerbericht inmiddels al 10 jaar in jouw huiskamer. Maar zijn passie gaat verder dan wolken, zon en regen. Het veranderende klimaat houdt hem bezig. Als afgestudeerd meteoroloog van de Wageningen Universiteit begrijpt hij de impact van klimaatverandering. Eerder werkte hij ook als luchtvaartmeteoroloog bij defensie. Nu deelt hij niet alleen het weerbericht, maar ook zijn zorgen over onze planeet. 🌍🌱

Samenvatting
Het weer wordt wereldwijd steeds extremer: hittegolven, wateroverlast en enorme bosbranden. In Nederland breken de weerrecords bijna net zo snel als de wolkenformaties veranderen. Maar wat is het verschil tussen weer en klimaat? En wat staat ons nog te wachten?

Het veranderende klimaat heeft in ieder geval grote impact op planten en dieren, maar ook op onze eigen gezondheid. Door klimaatverandering neemt de druk op de zorg toe. Wat doet de gezondheidssector om klimaatverandering te voorkomen? Ontdek hoe we samen zorgen voor een gezond klimaat.

Maurice Middendorp

17:00

Borrel

19:00

Feestavond (inclusief diner)

vrijdag 08 mrt

Dagvoorzitter: Thomas Eggen, Radboudumc AIOS orthopedie

07:30

ALV

09:00

Registratie en ontvangst

09:25

Openingsfilm

09:30 - 10:30 | Plenaire sessie 1: Kinderchirurgie

09:30

Kindertrauma

Dr. Stijn Nelen, Radboudumc, traumachirurg

In april 2023 is in Nijmegen (Radboudumc – Amalia Kinderziekenhuis) officieel het Expertisecentrum voor kindertrauma en brandwondenzorg geopend. Kindertrauma is helaas nog altijd één van de meest voorkomende doodsoorzaken voor kinderen in Nederland. Door het oprichten van dit breed gedragen centrum en samenwerking met centra in de regio en ver daar buiten hopen we de zorg voor verongelukte kinderen in Nederland nog beter te maken.

Stijn Nelen

10:00

Schisis

Dr. Chantal Mouës, Medisch Centrum Leeuwarden, plastisch chirurg 

10:30

Pauze

11:00 - 12:30 | Plenaire sessie 2: Oncologie

11:00

Kaaktumoren

Dr. Christiaan Krabbe, MCL, kaakchirurg

11:30

Blaaskankerchirurgie met robot

Dr. Carl Wijburg, Rijnstate, uroloog

12:00

Hologramgeleide Chirurgie

Dr.B. Burhani, ETZ Elisabeth, neurochirurg, Annabel Groenenberg; PHD kandidaat Hologram Geleide Chirurgie

Huidige medische scans worden op een tweedimensionaal scherm weergegeven hebben een kloof met de werkelijke driedimensionale patiëntensituatie. De chirurg moet hierdoor constant een vertaalslag maken, wordt gedwongen buiten het werkveld te kijken voor informatie en heeft vaak extra peroperatieve beeldvorming nodig, waar straling voor nodig is. Om deze tekortkomingen op te lossen, hebben wij de Augmented Reality for Clinical Understanding and Surgery (ARCUS) software ontwikkeld, welke gebruikt kan worden op een augmented reality bril. Deze software herkent automatisch een lichaamsdeel van een patiënt en projecteert daar dan, zonder gebruik van markers, een driedimensionaal hologram overheen van de interne anatomie van de patiënt. Hierdoor krijgt de chirurg een soort “rontgenvisie”. Deze oplossing moet beter inzicht geven in de patiëntspecifieke situatie, zorgen voor minder straling en een snellere operatietijd.

Annabel Groenenberg

12:30

Lunch

Gesponsorde sessie

13:10

Veriset™, hemostase binnen 1 minuut

Door Medtronic

In deze workshop laten Ingrid en Gaetan je kennis maken met het bereiken van hemostase binnen 1 minuut.

Medtronic heeft hiervoor twee mooie producten ontwikkeld.

De een is een hemostatische patch, die zowel bij open als laparoscopische procedures kan worden gebruikt, de ander een huidlijm met vele voordelen voor zowel de gebruiker als de patiënt.

Nieuwsgierig naar welke producten dit zijn, hoe ze werken en te gebruiken zijn, schrijf je dan in voor deze workshop.

14:00

Lagerhuis debat / nieuws van LVO

Op de vrijdagmiddag staat het Lagerhuis/ nieuws van de LVO geprogrammeerd. Madelon Panman van de Amstelacademie zal ons meenemen in de wereld van het simulatieonderwijs project DUTCH. In dit project is de LVO betrokken. Maar wat is DUTCH?

DUTCH beoogt de effectiviteit van de opleidingen te vergroten door het praktijkonderwijs voor zorgprofessionals in opleiding én die al aan het werk zijn, op een andere manier in te richten.

DUTCH ontwikkelt de mogelijkheden om 50% van de huidige praktijkuren in de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant aan te bieden door middel van fysieke en/of virtuele simulatie. DUTCH zorgt hiermee voor een hogere opleidingscapaciteit, een lagere opleidingsdruk van OK-professionals en radiodiagnostisch laboranten en voldoende operatieve en radiologische capaciteit in Nederland.

Madelon zal ingaan op de praktische zaken en wil graag een dialoog met de aanwezigen.

Hierna willen we als LVO bestuur op informele wijze in gesprek met jullie over een aantal onderwerpen zoals: wat betekent de LVO voor jou, wat zijn je verwachtingen nu en vooral wat kunnen en mogen jullie als operatieassistent  verwachten in de toekomst van de beroepsvereniging. Maar als LVO kunnen we dit niet alleen. Een goed georganiseerde  beroepsvereniging is er voor en door de leden en willen we de verbinding sterker maken. Maar we zijn ook nieuwsgierig wat er voor jullie speelt en van belang is voor ons beroep, kortom stel je vragen en ga met ons in gesprek.

14:45 - 15:30 | Plenaire sessie 3: Green deal

14:45

HospitalMining waarom en hoe?

Prof. dr. Joost van der Sijp, Chirurg-oncoloog

Bio
Chirurg oncoloog, 65 jaar actief als bestuurder en medeoprichter van GreenCycl.

Samenvatting
Het ophalen en verwerken van grondstoffen uit de zorg is een hele opgave maar een van de manieren om de CO2 uitstoot te verminderen. De achtergronden en de weg ernaartoe zullen belicht worden. Ook zal besproken worden wat we kunnen met de materialen en welke partijen van belang zijn om een en ander te borgen. Aangetoond zal worden dat het daadwerkelijk tot een CO2 besparing zal leiden en dat we echte circulaire stromen kunnen bewerkstelligen.

Joost Sijp

15:10

De groene OK in het Màxima Medisch Centrum

Koen Bouwman, Màxima Medisch Centrum, Operatieassistent

15:30

Koffiepauze

16:00 - 16:45 | Plenaire sessie 4

16:00

Afsluiting

Cabaret - Anne Jan Toonstra

16:45

Einde congres