arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

donderdag 25 nov

34e LVO Congresdag

Dagvoorzitter: Siem Dingemans. Amsterdam UMC

08:30

Registratie en koffie

09:00

Opening

09:15

Gevolgen van Covid-19 bij zorgpersoneel/operatie assistent

Mark van Zuylen, M.D., anesthesioloog i.o., Amsterdam UMC

Mark van Zuylen is anesthesioloog in opleiding in het Amsterdam UMC – Locatie AMC, alwaar hij tevens promoveert op het gebied van neurometabolisme.

Samenvatting
Gedurende het begin van de Corona-crisis is er veel gevraagd van zorgmedewerkers, zowel op de Intensive Care, als op reguliere afdelingen. Dit werd versterkt doordat er continue veranderingen plaatsvonden en er van collega’s verwacht werd snel te schakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van taken waar iemand zich minder bekwaam in voelde of de extra fysieke belasting door het moeten dragen van beschermende kleding. Ook emotioneel was het voor velen zwaar. Sommige reguliere taken zoals familiecontact moesten worden opgegeven of juist volledig door een enkele groep collega’s op zich worden genomen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat meerdere collega’s op de IC tegen morele vraagstukken en dilemma’s zijn aangelopen in deze periode. Sommige hiervan waren nieuw, andere dilemma’s zijn van alle tijden maar werden in deze context uitvergroot. Morele vraagstukken en dilemma’s kunnen kansen bieden om samen af te stemmen en de (organisatie van) zorg waar nodig te verbeteren. Morele vraagstukken en dilemma’s kunnen soms ook stress (soms ‘morele stress’ genoemd) veroorzaken.

Wij hebben getracht de ervaringen, geleerde lessen en ook behoeften als het gaat om morele vraagstukken en dilemma’s in kaart te brengen, om gezamenlijk te leren van wat goed ging, of wat meer\minder\andere aandacht behoeft. Het onderzoek werd uitgevoerd onder al het zorgpersoneel op de IC van het Amsterdam UMC – Locatie AMC, en wilde een samenvatting van bovenstaande aan het personeel teruggeven. Want het belang van goede zorg voor jezelf en elkaar, en het goed omgaan met morele vraagstukken en dilemma’s, is de afgelopen periode nog sterker geworden!

Er deden uiteindelijk 179 respondenten (incl. artsen en verpleegkundigen, van binnen en buiten de IC) mee aan het onderzoek en het bevestigt dat IC medewerkers tijdens de eerste golf morele dilemma’s ervaarden rondom de kwaliteit van zorg en beslissingen rondom het levenseinde, en dat dit gepaard ging met tot grote bezorgdheid en verminderd werkplezier, wat mogelijk de (wellicht al aanwezige) morele stress verhevigde. Tegelijkertijd leek het ethisch klimaat positief te worden ervaren: er was vertrouwen in elkaars handelen, grote waardering voor de teamsamenwerking en openheid en respect bij het bespreken van verschillende standpunten. Artsen en verpleegkundigen verschilden hierin wel: verpleegkundigen ervaarden soms minder erkenning of ruimte voor openheid.

Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen met elkaar terug te blikken maar ook om vooruit te kijken. Bijvoorbeeld: welke resultaten worden nu – na meerdere COVID-19-golven – nog herkend en wat is er nu en in de toekomst te versterken of te verminderen? Of: wat kunnen we doen met de vele positieve suggesties en tips die gedeeld werden? Wat willen we wel (en wat niet) meenemen naar het ‘nieuwe normaal’? Welke rol kan ethiek support en moreel beraad hebben in het omgaan met morele vraagstukken of het aanpassen van bestaand beleid? De resultaten bieden voldoende aanknopingspunten voor een dergelijke concrete dialoog hierover met elkaar. Een dialoog over welk nieuwe normaal, en waarom, kan een eerste stap zijn naar het leren van de COVID-19 crisis en het werken aan veerkracht op individueel, team en organisatie-niveau.

foto

Mark van Zuylen

anesthesioloog i.o

09:45

Transformatie van de zorg, door de ogen van De Jonge Dokter

Martine van der Linde, Arts-onderzoeker, Amsterdam UMC

Namens stichting De Jonge Dokter wil ik graag met jullie spreken over de toekomst van de zorg, met als doel een positieve transformatie van de cultuur in de zorg te bewerkstelligen. Dit alles door de bril van een jonge dokter. Mijn naam is Martine van der Linde, een van de actieve leden in het kernteam van De Jonge Dokter. Ik was tijdens de eerste corona-golf werkzaam als arts-assistent en werkt nu als arts-onderzoeker bij de chirurgie. Ik hou me bezig met de thema’s patiëntveiligheid, veiligheidscultuur, zinnige zorg en interdisciplinair samenwerken. Tijdens de voordracht  zal ik me focussen op interdisciplinair samenwerken, zoals op de operatiekamer. Daarnaast zal ik het hebben over zelfzorg voor medische professionals, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en betere patiëntenzorg. Er zal ruimte zijn voor discussie en uitwisseling van tips.

IMG-20210930-WA0013

10:15

De nieuwe wereld van de LVO

Nicole Dreessen, voorzitter LVO

10:25

Hoe groen is jouw OK - jaar 1

Mike Thijssing, operatieassistent

10:30

Teamwork & communicatie in de OK: het belang van onderlinge verbinding

Ritsaart van Montfrans, CEO Incision

Ritsaart geeft sinds 2017 leiding aan Incision als CEO. Hiervoor heeft hij het bedrijf NewMotion opgericht en gedurende 7 jaar uit laten groeien tot een leidende speler in Europa voor het opladen van elektrische auto’s. Ritsaart heeft Bedrijfskunde gestudeerd in Groningen, en heeft vervolgens in verschillende rollen gewerkt bij McKinsey & Company, JP Morgan en H2 Equity Partners.

Teamwork & communicatie in de OK: het belang van onderlinge verbinding

Alle ziekenhuizen willen graag de beste zorg in de OK leveren. Echter, data laat zien dat de resultaten op gebied van klinische uitkomsten en efficiëntie veel verschillen tussen ziekenhuizen.

In veel industrieën wordt ‘Performance Management’ gebruikt om een continu verbeterproces uit te voeren. In de OK is dat echter niet het geval. Er is een aantal OK-specifieke ‘roadblocks’ die dit tegenhouden.

Incision is bezig om een platform te bouwen om hiervoor oplossingen te bieden. Het uitgangspunt is daarbij dat alle mensen binnen het OK team zo goed mogelijk ondersteund moeten worden. Met de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek. Met on-the-job en off-the-job oplossingen voor leren en werkproces ondersteuning.

Incision heeft recent een nieuwe tool gemaakt in samenwerking met een aantal Nederlandse ziekenhuizen en leveranciers van medische apparatuur. Hiermee wordt het mogelijk voor OK teams om voorbereiding en afstemming te verbeteren, waardoor vertragingen en frustraties verminderd worden. Voor de verdere ontwikkeling en introductie van het product wordt nu samengewerkt met ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland.

190-van_Montfrans-Ritsaart

Ritsaart van Montfrans

CEO Incision

10:45

Pauze

11:15

Longchirurgie en de nieuwe wereld

Frederike Grimme, Chirurg- oncoloog, Medisch Centrum Leeuwarden

Samenvatting
In deze presentatie blikken we kort terug naar het verleden om vervolgens te kijken naar wat de huidige technieken zijn binnen de longchirurgie. Van thoracatomie naar VATS naar RATS en uVATS. Wat zijn de nieuwste mogelijkheden en welke obstakels brengen deze met zich mee?

Tenslotte zullen we kijken naar de toekomst; welke innovaties en uitdagingen staan ons te wachten?

Nemen nanobots de longchirurgie over?

Biografie
Frederike Grimme is opgeleid in Rijnstate Arnhem en Radboudumc. Sinds 2019 is zij verbonden als long- oncologisch en GE chirurg aan de Heelkunde Friesland Groep. In Medisch Centrum Leeuwarden is de longchirurgie gecentraliseerd voor de provincie.

8-Grimme-Frederike

Frederike Grimme

Chirurg- oncoloog

11:45

Beeldgestuurde operaties - navigeren naar de toekomst

Harald Groen, biomedical engineer, NKI-AvL

Samenvatting
Beeld-gestuurde operaties maakt het gebruik van preoperatieve beeldvorming tijdens de operatie mogelijk, en heeft de potentie om anatomie om pathologische structuren te lokaliseren, waardoor het aantal irradicale resectie, morbiditeit en operatietijd minder worden. Deze techniek wordt succesvol toegepast bij abdominale operaties en is momenteel beschikbaar als standaard klinische zorg in het AvL. Tijdens deze presentatie ik jullie mee in de ontwikkeling en gebruik en de toekomst van deze techniek op de OK.

Biografie Harald Groen
Harald Groen obtained his PhD – Biomedical Engineer – at the Erasmus MC, Rotterdam on the role of shear stress in atherosclerotic plaque rupture in human carotid arteries, followed by a post-doc period at the nuclear medicine department. Then he moved to the industry for 5 years as an application and sales scientist for micro PET/SPECT/CT systems.
Since 4 years, he’s working in the clinical implementation team on image image-guided surgery at the NKI-AvL, Amsterdam. In collaboration with surgeons, research groups and industrial partners, new imaging modalities and surgical navigation methods for complex procedures are being developed and applied in the OR.

9-Groen-Harald

Harald Groen

biomedical engineer

12:00

Pump it up - chemopomp bij levermetastasen

Myrtle Krul, arts-onderzoeker afdeling Chirurgie, NKI-AvL & Florian Buisman ,chirurg in opleiding, Erasmus MC

Samenvatting
Chemotherapie direct in de lever via de chemopomp, ookwel Hepatic Arterial Infusion Pump (HAIP) chemotherapie genoemd, is een nieuwe behandeling voor patiënten met kanker in de lever in Nederland. Deze therapie is ontwikkeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York. Resultaten uit het MSKCC zijn veelbelovend en moeten worden bevestigd met onderzoek in Nederland.

Met een operatie wordt een chemopomp onder de huid geplaatst. Deze wordt verbonden met de arteriële bloedvoorziening van de lever. Na de operatie kan de chemotherapie rechtstreeks in de lever worden gegeven. De chemopomp geeft continu chemotherapie af. Voor patiënten met leveruitzaaiingen van darmkanker en voor patiënten met galwegkanker in de lever wordt onderzocht of de overleving verbetert met chemotherapie via de chemopomp.

Florian Buisman heeft de eerste studie met de chemopomp in Nederland opgezet en is vervolgens zelf in het MSKCC geweest bij de pioniers van de behandeling. Myrtle Krul is coördinerend onderzoeker van het chemopomp onderzoek dat de chemopomp combineert met systemische chemotherapie voor darmkanker patiënten. In onze presentatie zullen wij in gaan op de toepassingen van de chemopomp, de implantatie en de huidige en te verwachten resultaten.

Biografie Myrtle Krul
Na mijn opleiding Geneeskunde in Amsterdam ben ik direct begonnen aan mijn promotie onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. Vanwege corona wordt dit mijn eerste fysieke presentatie over dit klinische onderzoek! Ik ben heel erg benieuwd naar de technische innovaties in de nieuwe OK wereld en wil daar graag in de toekomst als chirurg aan mee werken.

Biografie Florian Bruisman
AIOS chirurgie
Arts-onderzoeker chirurgie

6-Krul-Myrtle

Myrtle Krul

arts-onderzoeker afdeling Chirurgie

101-Buisman-Florian

Florian Bruisman

chirurg in opleiding

12:15

Heart- in- a -box

Dr. Michiel Erasmus, Cardiothoracaal chirurg, UMC Groningen

Ik ben sinds 1995 bezig met het zoeken naar mogelijkheden om het donoraanbod van thoracale organen te vergroten. Sinds 2001 doe ik dit in de positie als cardiothoracaal chirurg in het UMCG met als aandachtsgebied transplantaties. Door goede samenwerking tussen alle transplantatiecentra in Nederland te stimuleren, hoop ik dat het donor tekort zal gaan afnemen.

Heart in a Box
De grootste uitdaging in hart transplantatie is nog altijd het verkrijgen van genoeg geschikte donorharten. Doordat de gezondheidzorg verbetert en de verkeersveiligheid is toegenomen stijgt de leeftijd van de donoren gestaag. Helaas heeft dit zijn weerslag op de “leeftijd fitheid “ van de harten die worden aangeboden. Ook de toename van welvaartsziekten zijn slecht voor de kwaliteit van de aangeboden donor harten. Daarom moeten we gaan denken “buiten de Box ” en de donor harten “ in de Box. Het buiten het lichaam doorstromen van het hart met zuurstof en voedingstoffen kan de donor pool vergroten. De techniek en de start van dit programma in Nederland zal ik toelichten en tevens uitkijken naar de verdere mogelijkheden die deze methode biedt.

12-Erasmus-Michiel

Dr. Michiel Erasmus

12:45

Lunch

13:45

ALV - bestuursverkiezing

14:15

Schouder aan Schouder - leren van gedifferentieerde inzet binnen Amsterdam UMC

Prof. dr. Jaap Bonjer, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, chirurg, Amsterdam UMC & Sophie Rijpkema, MSc, Voorzitter OT personele capaciteit, Amsterdam UMC

Samenvatting
Covid-19 heeft ertoe geleid dat veel zorgprofessionals op andere manieren (op andere afdelingen/in andere rollen) zijn ingezet dan zij gewend zijn. In Amsterdam UMC zijn hiernaast ook geneeskundestudenten ingezet om zorgprofessionals te ondersteunen. In Amsterdam UMC is gestart met een pilot waarin getoetst wordt of de inzet van studenten ook ondersteunend kan zijn bij het ondersteunen van verpleegkundigen post-covid(1), het reduceren van de wachtlijsten die zijn ontstaan als gevolg van de pandemie (2) en of deze inzet bijdraagt aan interprofessioneel leren (3). Inmiddels nemen 12 verpleegafdelingen binnen Amsterdam UMC deel aan de pilot en is door andere ziekenhuizen interesse getoond. Tijdens deze presentatie zal worden toegelicht wat de geleerde lessen zijn binnen Amsterdam UMC en wat we hiervan kunnen leren in bredere zin (in het kader van gedifferentieerde inzet, innovatief scholen/inwerken en interprofessioneel leren)

Biografie Sophie Rijpkema
Sophie Rijpkema is werkzaam als projectleider binnen Amsterdam UMC, waar het project “Schouder aan Schouder” in januari 2021 van start is gegaan. Rijpkema heeft een achtergrond in Healthcare Mangement en Bestuurskunde, en is binnen Amsterdam UMC betrokken bij projecten op het snijvlak van HR, veranderkunde en capaciteitsvraagstukken. Rijpkema doet onderzoek naar deze thema’s binnen Amsterdam UMC.

Biografie Jaap Bonjer
Professor Jaap Bonjer is Chair of the Department of Surgery at Amsterdam UMC and CEO of the Amsterdam Skills Centre. Surgical innovation, quality assurance and building a digital learning environment for health care professionals are his main fields of interest.

 

7-Rijpkema-Sophie

Sophie Rijpkema

Jaap Bonjer 2018

Jaap Bonjer

Van Straten Young Professional Award

14:45

Permeabiliteit: hoe zit dat met de veiligheid?

Kirsten de Jonge - Okkerse, operatieassistent i.o., Rijnstate

Mijn naam is Kirsten Okkerse. Ik ben 21 jaar oud en nu 1 jaar gediplomeerd als operatieassistent in Rijnstate Arnhem. Gelijk vanaf de havo ben ik de opleiding gaan doen. Van jongs af aan wilde ik al in de zorg werken. Werken en leren tegelijk, in een technisch beroep met patiëntenzorg leek me heel mooi! Operatieassistent paste het beste daarbij en ik vind het nog steeds heel erg leuk!

Permeabiliteit: hoe zit dat met de veiligheid?

Permeabiliteit (oftewel, doorlaatbaarheid) van steriele handschoenen is een relatief onbekend onderwerp binnen de operatiekamers. Toch werken we als leden van het operatieteam elke dag vaak meerdere malen met steriele handschoenen! Uit onderzoeken die in de literatuur staan beschreven, blijkt dat permeabiliteit een risico vormt voor de patiënt en het steriele operatieteamlid. Op het operatiekamercomplex van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is geen protocol aanwezig met betrekking tot de permeabiliteit van steriele handschoenen. Juist daarom wekte dit onderwerp mijn interesse. En daarom neem ik ook jullie graag mee in mijn onderzoek en de resultaten!

De hoofdpunten die aan bod zullen komen, zijn:

  • Wat is permeabiliteit?
  • Wat zegt de wetenschap?
  • Hoe is de situatie in ziekenhuis Rijnstate?
  • Wat kunnen we concreet met elkaar doen om veiligheid te verhogen en risico’s te verminderen?

Met als hoofdonderwerp en de vraag: hoe zit het met onze veiligheid, en met de veiligheid van de patiënt?

44-Okkerse-Kirsten

Kirsten Okkerse

15:00

Procesoptimalisatie van de implantaten registratie op de OK

Shannon Romy Stegeman, operatieasisstent, Spaarne Gasthuis Hoofddorp & Haarlem

Samenvatting
Mijn afstudeeronderzoek gaat over het optimaliseren van de implantaten registratie op de OK. Binnen het Spaarne Gasthuis wordt dit deels op papier en deels digitaal gedaan. Vanuit de werkvloer zijn er geregeld onduidelijkheden over hoe de implantaten registratie precies in zijn werk gaat. Te zien is, na onderzoek, dat er in het proces rondom de registratie en het bestellen van implantaten geregeld fouten worden gemaakt. Dit komt onder andere door de vele wisselingen van collega’s binnen het team, de verschillende soorten implantaten en het gebrek aan inzichtelijkheid van de voorraad. Dit zijn factoren en fouten die voorkomen kunnen worden als het proces geheel digitaal zou kunnen plaatsvinden.

Na het onderzoek op de werkvloer, ben ik in de verschillende digitale systemen gedoken die reeds gebruikt worden op de OK’s. Na interviews te hebben afgenomen bij diverse ziekenhuizen in de regio Noord-Holland heb ik een nota van aanbeveling geschreven om het Veiligheid Volg Systeem van Copernicare te implementeren. Bij dit systeem wordt het implantaat gelabeld met een gele sticker en gescand op elk punt van de route op weg naar de OK; bij binnenkomst na bestellen, bij aankomst op de OK, zodra ze in de kasten worden opgeborgen en bij gebruik.

Door de gele sticker op elk implantaat is het voor de operatieassistent duidelijk wat er gescand dient te worden. Het Veiligheid Volg Systeem herkent namelijk alleen de gele stickers. Na het scannen bij gebruik wordt het implantaat automatisch op een bestellijst gezet. Deze bestellijst wordt elke dag nagekeken en verzonden, zodat de 24 uurs voorraad continue aangevuld blijft. Dit systeem zorgt dus voor een duidelijke zichtbaarheid van de implantaten; ze zijn op elk punt in de route terug te vinden. Door dit systeem in gebruik te nemen creëert het meer duidelijkheid in de registratie, worden implantaten op elk punt van de route richting de OK getrackt en kan met een druk op de knop de voorraad inzichtelijk worden gemaakt.  Hierdoor verwezenlijkt dit systeem de droom van vele operatieassistenten; digitaal overzichtelijk kunnen werken om zo optimale zorg te kunnen blijven leveren.

Biografie
Mijn naam is Shannon Stegeman, 24 jaar, woonachtig in Hoorn en werkzaam als gediplomeerd operatieassistent (sept.’20) in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Haarlem. Voordat ik de OK-opleiding ben gaan doen, heb ik mijn diploma voor verpleegkundige binnengesleept. Naast mijn werk houd ik van het lezen van een goed boek, mijn creativiteit ontplooien en zo nu en dan een klusje in mijn pas verbouwde woning doen.

43-Stegeman-Shannon_Romy

Shannon Romy Stegeman

15:15

Het reduceren en recyclen van afval afkomstig van de operatiekamers

Flávia da Silva Felício, operatieassistent/GreenTeam, OLVG

Samenvatting
In de laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het milieu, duurzaam werken & leven en
aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Aan de hand van de afspraken die zijn gemaakt bij het
klimaatakkoord van Parijs, wil Nederland in 2030 de CO2-uitstoot reduceren naar vijftig procent (ten
opzichte van de uitstoot 1990) en in 2050 moet dit zelfs vijfennegentig procent zijn. De gezondheidszorg
draagt voor 7% bij aan de CO2-uitstoot in Nederland. Ziekenhuizen, als grote milieuvervuilers, kunnen er
niet omheen en zijn de laatste jaren steeds meer op zoek naar duurzame oplossingen. Zo’n twintig tot
dertig procent van het ziekenhuisafval is afkomstig uit de operatiekamers. Een grote deel van dat afval uit
de operatiekamers bestaat uit verpakkingsmaterialen, die als “schone afvalstroom” de afvalbak in gaat.
Afval afkomstig van ziekenhuizen wordt gezien als risicoafval en wordt daarom verbrand. Dat zorgt voor
grote CO2-uitstoot. OLVG produceert op 2 locaties jaarlijks bijna 2 miljoen kilo afval. Dit zorgt voor
ongeveer 1,2 miljoen kilo CO2-uitstoot. Om u een beeld te geven: 1.000 kilo CO2 staat gelijk aan 8 keer
heen en terug van Amsterdam naar Londen vliegen of 6.000 km met een dieselauto rijden.
Met mijn onderzoek wilde ik de mogelijkheden analyseren om afval, afkomstig van de operatiekamers, te
reduceren. Door het reduceren van de hoeveelheid restafval gaat de CO2-uitstoot automatisch omlaag.
De kosten voor het verwerken van ziekenhuisafval dalen. Ook het scheiden en recyclen van afval
afkomstig uit de operatiekamers komt in dit onderzoek naar voren. Door afval te recyclen wordt afval van
de verschillende afvalstromen opnieuw gebruikt om nieuwe producten te maken. Zo wordt het gebruik
van nieuwe grondstoffen beperkt.

Biografie
Flávia da Silva Felicío, operatieassistent, is sinds 2015 werkzaam bij OLVG. In 2014 heeft ze haar opleiding HBO-verpleegkunde afgerond bij de Hogeschool van Amsterdam en in 2020 voltooide ze haar opleiding tot operatieassistent aan de Amstel Academie te Amsterdam.

42-da_Silva_Felício-Flávia

Flávia da Silva Felício

15:30

Pauze

16:00

Uitreiking Van Straten Young Professional Award

16:15

Edwin de Wolf: veerkracht

17:00

Borrel