arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Opname Webinar

De opname van het LVO Webinar: ‘Andere Tijden- De Groene OK’ is toegankelijk voor deelnemers die (betaald) waren geregistreerd en voor sponsoren. Zij hebben reeds bericht ontvangen van het congres secretariaat met het wachtwoord voor deze pagina. Mocht je geen bericht hebben ontvangen? Contacteer hen dan via: registrations@congresscare.com

Mede dankzij de interactiviteit via de chat was het een zeer inspirerende bijeenkomst. Omwille van de tijd konden niet alle vragen beantwoord worden. Onder de video zijn verschillende vragen alsnog beantwoord!

Vragen beantwoord door Tarek Masarwa

 1. In hoeverre is er een landelijk behandelrichtlijn voor covid? ik merkte bij overnames uit andere ziekenhuizen grote verschillen zaten in beademingsinstellingen?
  Er zijn voor zover ik weet geen landelijke richtlijnen (iig niet vanuit de NVIC) mbt de beademing van covid19 patiënten. Wel zijn er protocollen per IC/per ziekenhuis geschreven door intensivisten; veel is gebaseerd op eigen ervaring en expert opinion. Waar we het wel met elkaar over eens zijn is dat hoge Plateu drukken/Peak drukken zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en wanneer het mogelijk is de PEEP zsm afbouwen en met de FiO2 zoveel mogelijk ‘spelen’. Maar er zijn ook intensivisten die de voorkeur aan hogere PEEP geven en FiO2 zo constant mogelijk te houden en de reden hiervoor is dat de PF ratio direct wordt bepaald door de FiO2 (hoe hoger de FiO2 hoe lager de PF) en de PF ratio is leidend in ons beleid (wel of niet draaien bijvoorbeeld). Er zijn meerdere wegen naar Rome.
 2. Is het raadzaam bij bepaalde operaties het ffp2 masker te dragen? Dit ivm aerosolen die potentieel vrijkomen.
  Dit is geen protocol in mijn ziekenhuis.
  Dat is zeker raadzaam. In het MUMC bijvoorbeeld is het sinds de covid19 pandemie verplicht voor anesthesiepersoneel (anesthesioloog en aneshtesiemedewerker) om een FFP2, spatbril, handschoenen en jas ten alle tijden te dragen ongeacht van welke ingreep de patiënt ondergaat. In mijn ziekenhuis (MMC Veldhoven) wordt naar de status van de patiënt (wel of niet corona positief) gekeken en naar anesthesietechniek. Er zijn hier wel protocollen voor maar deze verschillen per ziekenhuis is mijn indruk.

Vragen beantwoord door Frank Geelen

 1. Renewi: Hoe zit het met de brandstof bij recycling. Hergebruik is mooi maar hoe duurzaam is dit t.o.v. energieverbruik?
  Uiteraard is het belangrijk om naar meer aspecten te kijken bij recycling. Ons doel is om de wereld te beschermen tegen uitputting en vervuiling door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Het maken van secundaire grondstoffen zonder kwaliteitsverlies is heel belangrijk maar daarnaast kijken wij ook naar CO2. Alle genoemde recycling initiatieven hebben een heel positieve CO2-balans (sterke CO2-reductie).
 2. Het gebruik van disposables heeft ook een constante kwaliteitswaarde.  Als we weer terug gaan naar reusables kun je geen constante kwaliteit meer garanderen.
  Uiteraard is constante kwaliteit een belangrijk aspect. In het gehele recyclingstraject is dat ook 1 van de criteria die mee wordt genomen. Bij materiaal hergebruik is dit makkelijk in te vullen als bij instrument hergebruik.
 3. ik breng nu matrassen naar de gemeente. komt het op die manier bij renewi terecht? een mooi initiatief. maar ik heb geen idee waar mijn afval naar toe gaat.
  Matrassen die apart worden gehouden bij een gemeente worden altijd afgevoerd naar een matrasrecycling. De kans is groot dat dit dan bij Retourmatras terecht komt (momenteel wordt ca.75% van de Nederlandse markt bij Retourmatras gerecycled en dit aandeel neem dit jaar nog toe na de opening van de 4e recycling fabriek in Etten-Leur halverwege 2021).
 4. Hoeveel co2 kost het recyclen van bijv een stapler  of een matras
  de bedoeling bij recycling is dat dit naast grondstoffen ook een besparing op CO2 brengt. Als voorbeeld wordt er 48kg CO2 per matras bespaart bij recycling.
 5. Frank, zamelen jullie vooralsnog alleen bij Radboud staplers en inpak’papier’ in? Of kan ik de leidinggevenden op mijn OKC hier ook over inlichten?
  wij starten met Radboud UMC voor de inzameling van Staplers en met Maasstad Ziekenhuis met inzameling van inpakpapier. Gedurende het project willen wij meer ziekenhuizen aanhaken. Hier is heel veel belangstelling voor. Indien jullie ziekenhuis ook belangstelling heeft kunnen jullie dit kenbaar maken bij Renewi of Greencycl. In de pilot kunnen wij echter geen garanties geven omdat wij beperkt zijn in de hoeveelheden die wij kunnen en mogen (vergunning technisch) inzamelen en recyclen.
 6. Hoe kan je als ziekenhuis hier aan mee doen?
  wij starten met Radboud UMC voor de inzameling van Staplers en met Maasstad Ziekenhuis met inzameling van inpakpapier. Gedurende het project willen wij meer ziekenhuizen aanhaken. Hier is heel veel belangstelling voor. Indien jullie ziekenhuis ook belangstelling heeft kunnen jullie dit kenbaar maken bij Renewi of Greencycl. In de pilot kunnen wij echter geen garanties geven omdat wij beperkt zijn in de hoeveelheden die wij kunnen en mogen (vergunning technisch) inzamelen en recyclen.
 7. Leeft het thema “groene OK” ook op europees/wereldniveau?
  In Europa merken wij steeds meer belangstelling voor dit thema, maar wij zien dat o.a. Nederland hier wel voorop loopt.
 8. Kunnen de nieuwe producten van het inpakpapier wederom de recycling route volgen, dus volledig circulair
  Dat is wel ons streven op lange termijn. Het is nu echter wettelijk nog niet toegestaan om gerecyclede grondstoffen te gebruiken bij de productie van nieuwe materialen met deze toepassing. Nu gebruiken wij de gerecyclede grondstoffen van inpakpapier voor de productie van andere materialen/producten die niet in aanraking komen met de patiënt. In de toekomst kan chemische recycling hier wel een verandering in brengen, maar dat kan nog een aantal jaren duren.
 9. Wordt er ook in het recycle proces gekeken naar de CO2 productie van het proces zoals de chemische reiniging van de bedden?
  Uiteraard is het belangrijk om naar meer aspecten te kijken bij recycling. Ons doel is om de wereld te beschermen tegen uitputting en vervuiling door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Het maken van secundaire grondstoffen zonder kwaliteitsverlies is heel belangrijk maar daarnaast kijken wij ook naar CO2. Alle genoemde recycling initiatieven hebben een heel positieve CO2-balans (sterke CO2-reductie).
 10. Wie adviseert de industrie voor verduurzaming van verpakkingen
  Voor verpakkingen is er een zogenaamde ‘Producenten verantwoordelijkheid’. Dit betekent dat alle producenten van single use verpakkingen (disposables) verantwoordelijk zijn voor de verpakking in de afvalfase en hiervoor ook een bijdrage betalen. De producenten kijken steeds meer naar verduurzaming van hun verpakkingen (naast milieu impact is dit voor de producenten ook financieel aantrekkelijk). Er zijn een aantal kenniscentra die de bedrijven adviseren in verduurzaming. De meest bekende is KIDV (Kennis Instituut Duurzame Verpakkingen).
 11. Kunnen de hernieuwde grondstoffen  ‘opnieuw’ gerecycled worden? In hoeverre neemt de kwaliteit van de grondstof af met iedere recyclecyclus?
  Jazeker kunnen de hernieuwde grondstoffen opnieuw gerecycled worden. Dit is ook een belangrijk aspect in de keuze van recycling techniek. Vanwege wetgeving is dit nu nog niet altijd mogelijk met dezelfee toepassing of in hetzelfde product, maar de grondstof kan wel in andere toepassingen ingezet worden met gelijke kwaliteit.