arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Flávia da Silva Felício

Het reduceren en recyclen van afval afkomstig van de operatiekamers

In de laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het milieu, duurzaam werken & leven en aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Aan de hand van de afspraken die zijn gemaakt bij het klimaatakkoord van Parijs, wil Nederland in 2030 de CO2-uitstoot reduceren naar vijftig procent (ten opzichte van de uitstoot 1990) en in 2050 moet dit zelfs vijfennegentig procent zijn. De gezondheidszorg draagt voor 7% bij aan de CO2-uitstoot in Nederland. Ziekenhuizen, als grote milieuvervuilers, kunnen er niet omheen en zijn de laatste jaren steeds meer op zoek naar duurzame oplossingen. Zo’n twintig tot dertig procent van het ziekenhuisafval is afkomstig uit de operatiekamers. Een grote deel van dat afval uit de operatiekamers bestaat uit verpakkingsmaterialen, die als “schone afvalstroom” de afvalbak in gaat. Afval afkomstig van ziekenhuizen wordt gezien als risicoafval en wordt daarom verbrand. Dat zorgt voor
grote CO2-uitstoot. OLVG produceert op 2 locaties jaarlijks bijna 2 miljoen kilo afval. Dit zorgt voor ongeveer 1,2 miljoen kilo CO2-uitstoot. Om u een beeld te geven: 1.000 kilo CO2 staat gelijk aan 8 keer heen en terug van Amsterdam naar Londen vliegen of 6.000 km met een dieselauto rijden. Met mijn onderzoek wilde ik de mogelijkheden analyseren om afval, afkomstig van de operatiekamers, te reduceren. Door het reduceren van de hoeveelheid restafval gaat de CO2-uitstoot automatisch omlaag. De kosten voor het verwerken van ziekenhuisafval dalen. Ook het scheiden en recyclen van afval afkomstig uit de operatiekamers komt in dit onderzoek naar voren. Door afval te recyclen wordt afval van de verschillende afvalstromen opnieuw gebruikt om nieuwe producten te maken. Zo wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt.

Flávia da Silva Felicío, operatieassistent, is sinds 2015 werkzaam bij OLVG. In 2014 heeft ze haar opleiding HBO-verpleegkunde afgerond bij de Hogeschool van Amsterdam en in 2020 voltooide ze haar opleiding tot operatieassistent aan de Amstel Academie te Amsterdam

Falvio