arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Voor LVO-leden is het mogelijk om deel te nemen aan de ALV (incl. ontbijt) die plaatsvindt op vrijdag 10 maart om 7.30 uur in het Gooiland. U kunt in de registratiemodule aangeven of u hieraan wilt deelneemen.